اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید

نه .. نه!

گریه نمی کنم

 یک چیزی رفته توی چشمم!

به گمانم یک خاطره است ....

 

اس ام اس عاشقانه جدید

کجای این دنیا

 پشت کدامین پنجره

می توان ایستاد و به تو فکر نکرد ؟

 

اس ام اس عاشقانه جدید

دیوارها هم عاشق میشوند…!

یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید…!

 

اس ام اس عاشقانه جدید

این شـــــــعرها را باید گذاشــت درکــــوزه
و آب شـان را خــــورد
وقتی هنـــوزعرضــــه ندارند
تــــو را عــاشــــق کننــــد !


اس ام اس عاشقانه جدید

مى خواهم
گره بخورم در تو !
آنقدر سخت که تنها با دندان بازم کنى

 

اس ام اس عاشقانه جدید

ز تـــو “شـراب” انــداخــتـه ایـن شعـــر !
نمــی تـــوانـــم بـــنـویــسمـت …
بـس کــه مــــرا گـــرفــتـه ای …

اس ام اس عاشقانه جدید

همه‌ی کلمات معنای تو را می‌دهند
مثل گل‌ها که همه بوی تو را می دهند . . .

/ 0 نظر / 19 بازدید